IT компанія «Astwellsoft»

Створення сайтів у Сновидів

Розробка веб сайтів будь-якої складності з індивідуальним підходом до кожного замовлення.

Від вересня 2015 року ввійшло у склад Золотопотіцької селищної громади.

На околиці села є Сновидівське родовище пісковику.

Поблизу села виявлено археологічні пам'ятки пізнього палеоліту.

18 березня 1437 р. в записі галицького земського суду згадані nobiles Ioannem et Petrum de Snovidow (тобто шляхетні Ян (Іван) та Пйотр (Петро) зі Сновидова — власники села або їх нащадки).[2] Записки галицьких земських судів подають, що 15 грудня[3] 1438 р. Станислав Сновидовський повернув шляхтичу Теодорику з Бучача борг,[4] що дозволяє стверджувати про існування на той час села (поселення) Сновидів.

Перша писемна згадка власне про село (поселення) — 1 січня 1457 року: дідич Станіслав з Ходороставу (тепер місто Ходорів Львівської обл.) з роду Ходоровських гербу Корчак заставив свої села Сновидів та Космирин шляхетному Paulo de Petrilow (Павлу з Петрилова) в обмін на грошову позику.[5]

7 січня 1472 р. — в записках галицьких земських судів згаданий шляхетний Томаш Вольський зі Сновидова (лат. nobilis Thomas Volsky de Snovidow),[6] отже, Вольські тоді були власниками села.

Візи в США
Створення веб сайтів у Сновидів

Ми розробили

1500+ проектів